Pegonije d.o.o.

+381.23.511.335
pegonije@yahoo.com

NOVO U PONUDI

Razvodno postrojenje XIRIA (Eaton Holec)

XIRIA je nova generacija Ring Main Unit-a (RMU), proizvodnje Eaton Holec, za aplikacije do 24kV... detaljnije

NOVO U PONUDI

Merno polje 12-24kV za XIRIA RMU

Merno polje 12-24kV proizvodnje Pegonije d.o.o. za razvodno postrojenje XIRIA... detaljnije

Kvalitet el. energije

Posedujemo uređaj za snimanje parametara kvaliteta električne energije Fluke 1735... detaljnije

Foto galerija

Razvodno postrojenje XIRIA (Eaton Holec) sa mernim poljem 12kV Pegonije

Kontejnerski tip postrojenja, napona 6kV, za rad u rudarstvu

NN blok 0,4kV; 1250A sa Schrack opremom

NN blok 0,4kV; sklopka NKS 1250A EMO Ohrid; sa poljem javne rasvete

NN kompenzacija

NN postrojenje sa DV prekidačem Energoinvest

NN postrojenje sa Schneider opremom

NN razvodni orman

NN blok 0,4kV ugrađen u TS

MBTS završni radovi na objektu

Naponsko ispitivanje 20kV bloka ispitnim uređajem MIU-24, izveštajni broj 406079, El.teh. Institut Nikola Tesla

VN blok 20kV sa rastavnim sklopkama EMO Ohrid