Pegonije d.o.o.

+381.23.511.335
pegonije@yahoo.com

NOVO U PONUDI

Razvodno postrojenje XIRIA (Eaton Holec)

XIRIA je nova generacija Ring Main Unit-a (RMU), proizvodnje Eaton Holec, za aplikacije do 24kV... detaljnije

NOVO U PONUDI

Merno polje 12-24kV za XIRIA RMU

Merno polje 12-24kV proizvodnje Pegonije d.o.o. za razvodno postrojenje XIRIA... detaljnije

Kvalitet el. energije

Posedujemo uređaj za snimanje parametara kvaliteta električne energije Fluke 1735... detaljnije

Merno polje 12-24kV proizvodnje Pegonije d.o.o. za razvodno postrojenje Xiria

Merno polje 12-24 kV za SN razvodno postrojenje Xiria je dimenzionisano u skladu sa samim postrojenjem, kako po dimenzijama tako i po karakteristikama. Polje je za unutrašnju montažu, izrađeno od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm i zaštićeno elektrostatičkim prahom. Sa prednje strane je zatvoreno vratima. Ugrađeni su strujni i naponski merni transformatori 12kV (24kV). Omogućen je lak pristup sekundarnim priključcima mernih transformatora. Sekundarno ožičenje mernih transformatora je izvedeno na redne stezaljke u donjem delu postrojenja. Merno polje se postavlja neposredno pored Xiria razvodnog postrojenja i povezuje se kablovskim vezama na isto. Zaštita mernog polja je ostvarena na samom vakuumskom prekidaču. U slučaju potreba za servisiranjem (promena mernih transformatora), isključenjem vakuumskog prekidača merno polje se dovodi u beznaponsko stanje i omogućava serviserima da rade u bezbednom okruženju.

Detaljnije podatke o mernom polju 12kV možete naći u Uputstvu za rukovanje.

Jednopolna šema

Izgledi