Pegonije d.o.o.

+381.23.511.335
pegonije@yahoo.com

NOVO U PONUDI

Razvodno postrojenje XIRIA (Eaton Holec)

XIRIA je nova generacija Ring Main Unit-a (RMU), proizvodnje Eaton Holec, za aplikacije do 24kV... detaljnije

NOVO U PONUDI

Merno polje 12-24kV za XIRIA RMU

Merno polje 12-24kV proizvodnje Pegonije d.o.o. za razvodno postrojenje XIRIA... detaljnije

Kvalitet el. energije

Posedujemo uređaj za snimanje parametara kvaliteta električne energije Fluke 1735... detaljnije

NN polja 0,4kV; tip: PP04-D(R,K)

Polja su izrađena od međusobno zavarenih limenih profila i limenih obloga. Sa prednje strane su zatvorena vratima sa bravom.
Zaštićena su od korozije elektrostatičkim prahom.

Dovodno polje, tip: PP04-D

Dovodno polje služi za priključak rasklopnog postrojenja 0,4 kV na energetski transformator.
U svakoj fazi nalaze se strujni transformatori i bimetalni ampermetri.
Za merenje napona predviđen je voltmetar sa sedmopoložajnom preklopkom. Moguće je meriti tri fazna i tri međufazna napona.
Ugrađen je prekidač DV1250 za ET 630kVA ili DV1600 za ET 1000kVA.

Razvodno polje, tip: PP04-R

Razvodno polje služi za razvod električne energije do potrošača.
U razvodno polje ugrađeno je osam tropolnih osiguračkih letvi-sklopki 400A, za osam NN izvoda.

Polje kompenzacije, tip: PP04-K

Koristi se za kompenzaciju reaktivne el. energije elektromotornih pogona i pogona sa ostalim induktivnim potrošačima. Ugradnjom polja kompenzacije sa odgovarajućim brojem i snagom kondenzatorskih baterija drastično se smanjuju troškovi plaćanja reaktivne el. energije.
Primenjuje se grupna kompenzacija sa automatskim upravljanjem.

Tehnički podaci
Nazivni napon Un 400/230 V
Nazivni napon izolacije Un 660 V
Nazivna struja sabirnica In 1250
1600
A
Nazivna snaga kratkog spoja Pk 18 MVA
Nazivna kratkotrajno podnosiva struja 1sec. Ith 26 kA
Nazivna kratkotrajno podnosiva maksimalna struja Imax 55 kA
Stepen zaštite IP 21
Širina ćelije 375 mm
Dubina ćelije 950 mm
Visina ćelije 1650 mm

Jednopolna šema

Izgledi