Pegonije d.o.o.

+381.23.511.335
pegonije@yahoo.com

NOVO U PONUDI

Razvodno postrojenje XIRIA (Eaton Holec)

XIRIA je nova generacija Ring Main Unit-a (RMU), proizvodnje Eaton Holec, za aplikacije do 24kV... detaljnije

NOVO U PONUDI

Merno polje 12-24kV za XIRIA RMU

Merno polje 12-24kV proizvodnje Pegonije d.o.o. za razvodno postrojenje XIRIA... detaljnije

Kvalitet el. energije

Posedujemo uređaj za snimanje parametara kvaliteta električne energije Fluke 1735... detaljnije

Snimanje parametara kvaliteta električne energije

Snimač parametara kvaliteta električne energije Fluke 1735

Posedujemo uređaj za snimanje parametara kvaliteta električne energije Fluke 1735, čije su mogućnosti:

Otkrivanje teško uočljivih naponskih događaja

Fluke 1735 trofazni prenosni Power Logger može pomoći pri određivanju kvaliteta električnog napajanja i analiziranju priključenih opterećenja. On može da snima snagu, energiju, osnovne parametre snage i harmonike u periodu do 45 dana, a potrebno je svega nekoliko sekundi da se priključi na lokaciji za snimanje.

Analiza priključenog opterećenja i verifikacija električnih sistema

Model 1735 je idealno sredstvo za analizu opterećenja i verifikaciju mogućnosti električnih sistema pre dodavanja novih opterećenja. Na primer, on daje podatke o potrošnji el. energije pre i posle poboljšanja instalacije, testirajući na taj način funkcionalnost uređaja po pitanju uštede energije. On takođe otkriva harmonijske distorzije koje mogu da oštete kritične i osetljive delove opreme. Sa četiri nezavisna kanala, 1735 meri sve tri faze i neutralni provodnik. On pamti podatke o RMS naponu i struji, faznom uglu, naponskim događajima, THD faktoru za napon i struju, naponskim i strujnim harmonicima (do 50-og), aktivnoj i reaktivnoj snazi, faktoru snage itd. Takođe u stanju je da prati maksimalne zahteve za potrošnju tokom korisnički definisanog perioda.

Izrada profesionalnih izveštaja

Ugrađen kolor displej pomaže pri podešavanju instrumenta i omogućava brz pregled i praćenje potrošnje energije. Za detaljniju analizu, Fluke PowerLog softver omogućava pregled grafikona i tabela, i izradu različitih izveštaja.

Smanjenje vremena zastoja rešavanjem problema sa kvalitetom električnog napajanja

Zastoji su skupi, ali kada oni nastaju zbog lošeg kvaliteta električnog napajanja, mogu se izbeći, i to preventivnim održavanjem koje je najznačajnije u borbi protiv lošeg kvaliteta električne energije, korišćenjem snimača parametara kvaliteta električne energije Fluke 1735.

Studije opterećenja kao sredstvo za upravljanje distribucijom električne energije

Studije opterećenja pomažu da se odredi da li distributivni sistemi mogu da prihvate priključivanje novih opterećenja, za verifikovanje kablova i kapaciteta sistema, balansiranje opterećenja, praćenje faktora snage i određivanje potrošnje energije. Ovakve studije su izuzetno korisne iz bezbednosnih, operativnih i finansijskih razloga i na jednostavan način se izvode uz pomoć uređaja Fluke 1735.

Smanjite račune za utrošenu električnu energiju

Posebno izdvajamo mogućnost korišćenja uređaja Fluke 1735 pri dimenzionisanju potrebne kompenzacije reaktivne energije. Fluke 1735 pri tome koristimo za snimanje vrednosti faktora snage (cosφ) u određenom vremenskom periodu i na osnovu tako dobijenih podataka dimenzionišemo najoptimalniju opremu potrebnu za popravak faktora snage, odn. kompenzaciju reaktivne energije.
Ugradnjom pravilno dimenzionisane opreme za kompenzaciju reaktivne energije omogućavmo Vam smanjenje prekomerno potrošene reaktivne energije, a samim tim i značajno umanjenje računa za utrošenu električnu energiju. Osim toga dolazi i do smanjenja gubitaka aktivne energije na ukupnom putu od izvora do mjesta potrošnje, smanjenja vršnih opterećenja, snižavanja padova napona i poboljšanja naponskih prilika u režimu vršnih opterećenja, kao i povećanja prenosne sposobnosti postojećih transformatora, kablovskih i nadzemnih vodova distributivne mreže.
Povraćaj investicije u opremu za kompenzaciju reaktivne energije na osnovu smanjenja računa za utrošenu električnu energiju je u vremenskom intervalu od 6 meseci do 2 godine.
Za sve detaljnije informacije o snimanju parametara kvaliteta električne energije, kao i o opremi za kompenzaciju reaktivne energije možete nam se obratiti putem naše kontakt strane.