Pegonije d.o.o.

+381.23.511.335
pegonije@yahoo.com

NOVO U PONUDI

Razvodno postrojenje XIRIA (Eaton Holec)

XIRIA je nova generacija Ring Main Unit-a (RMU), proizvodnje Eaton Holec, za aplikacije do 24kV... detaljnije

NOVO U PONUDI

Merno polje 12-24kV za XIRIA RMU

Merno polje 12-24kV proizvodnje Pegonije d.o.o. za razvodno postrojenje XIRIA... detaljnije

Kvalitet el. energije

Posedujemo uređaj za snimanje parametara kvaliteta električne energije Fluke 1735... detaljnije

Merni orman

Merni orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima, zaštićenog protiv korozije elektrostatičkim prahom.
Namenjen je za trofazno trosistemsko i trofazno dvosistemsko merenje utrošene električne energije na srednjem i niskom naponu.
U orman je ugrađeno višefunkcijsko digitalno brojilo sa sledećim funkcijama:

Veze između mernih transformatora i brojila su izvedene kablovima preko merne priključne kutije MPK 13.


Jednopolna šema

Izgledi